Counceling en Coaching

Counseling  is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening en bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Samen gaan we op zoek naar mogelijkheden om je probleem hanteerbaar te maken
  • We brengen de vragen in kaart die je belemmeren en gaan vervolgens op zoek naar antwoorden.
  • Door je talenten beter te benutten haal je meer uit je zelf. Samen zoeken we naar deze talenten
  • Ieder mens bevat veel kennis en vaardigheden. Samen kijken we hoe je deze het beste kunt inzetten

 

[tab id=”tab2″ class=”tabbale” button=”nav-pills”] [tab_item title=” Intake”]


 Intake

verftubesDe intake is belangrijk voor zowel jou als cliënt als voor ons als counserler/coach. 
Tijdens dit eerste gesprek zetten we een basis voor het vervolgprogramma:

  • We maken uitgebreid kennis met elkaar, zodat we beide weten hoe onze samenwerking het prettigst kan verlopen.
  • Wij leggen uitgebreid uit wat onze werkwijze is. Wat van ons, maar ook wat van u verwacht wordt gedurende het traject.
  • Samen stellen we de doelstellingen van het traject op. Dit wordt de leidraad van de volgende fase.

[/tab_item]

[tab_item title=” Het counselingstraject”]


Het counselingstraject

kanosNa de intake start het eigenlijke counselingstraject.  Dit traject bestaat uit individuele gesprekken van één tot anderhalf uur de volgende zaken komen hierbij aan de orde:

  • Als eerste worden de problemen/vragen verder geïnventariseerd.
  • Ten tweede worden jouw persoonlijke doelen verder uitgewerkt.
  • Tot slot wordt de strategie opgesteld om deze doelen daadwerkelijk te realiseren.

De gesprekken die volgen staan in het teken van deze vragen, doelen en strategie.

Bij het uitvoeren van het gekozen stappenplan vormen wij een betrokken klankbord. Dat is belangrijk. Want ondanks dat werken aan jezelf positief is, kunnen deze veranderingen  vragen en twijfels oproepen. Hobbels op de weg horen immers bij elk veranderingsproces. Wij spelen hier altijd op in, omdat dit je ontwikkeling ten goede komt. Dit doen we door samen met u  te zoeken we naar voor u behapbare veranderingen.[/tab_item]

[tab_item title=”Evaluatie”]


Evaluatie

kleurpotloden2Meestal zijn counselingstrajecten relatief kortdurend. Een gemiddelde is echter moeilijk te geven. Een traject kan namelijk uit 3 sessies bestaan, maar ook uit 25 sessies. Dit is volledig afhankelijk van uw probleem, vraag, of omstandigheden.

Voorop staat dat u ervaart dat u vooruitgang boekt. Als we onze doelen hebben behaald sluiten we het traject af.

Om u toch een duidelijk beeld te geven van het traject wordt u goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de te verwachtte tijdsduur. Natuurlijk kunt u ervoor kiezen om hiervan af te wijken. [/tab_item]

[/tab]


 

[button type=”default” size=”large” link=”#”] Meer weten? Neem contact op![/button]