Het traject
van therapeutische begeleiding

therapeutische begeleiding

Onze werkwijze in details

Elk individueel begeleidingstraject is uniek. Toch zijn er vaste peilers binnen elk traject die de bandbreedte bepalen. Dit zorgt voor een te controleren kwaliteit en maakt dat wij immer voldoen aan de eisen die u als client mag stellen. Ook weet u voorafgaande aan het traject al waar u aan toe bent. Elke stap binnen het begeleidingsproces is vooraf duidelijk.

 Intake

Tijdens ons kennismakingsgesprek is er ruimte om elkaar beter te leren kennen. Daarnaast bestaat dit gesprek uit een deel psycho-educatie,  krijg je uitleg over onze methodieken en aan het eind van het gesprek geeft de therapeut een advies van de mogelijke behandelmethode die ingezet gaat worden.

De Therapie

Onze toolbox is uitgerust met vele methodes die jou helpen grip op eigen leven terug te krijgen. Dit is altijd op basis van een individuele aanpak en dus maatwerk. Voor elk traject gebruiken wij meerdere methodes. Denk hierbij aan EMDR, Voice Dailing, Lichaamswerk of Visualisatieoefeningen (ook wel mindfulness genoemd).

De afronding

Het uiteindelijke doel is om tot emotionele verbinding te komen en dat je basisvertrouwen is hersteld.