Commit Advies,
het traject

CommitAdvies traject

Onze werkwijze in details
Elk coachingstraject is uniek. Toch zijn er vaste peilers binnen elk traject die de bandbreedte bepalen. Dit zorgt voor een te controleren kwaliteit en maakt dat wij immer voldoen aan de eisen die u als client mag stellen. Ook weet u voorafgaande aan het traject al waar u aan toe bent. Elke stap binnen het begeleidingsproces is vooraf duidelijk.

 Kennismakingsgesprek

Toch kies je zelf de kleur die het moet wordenWe bepalen samen met jou de gewenste inhoud van de begeleiding, geven het traject vorm en bepalen wie optreedt als persoonlijke begeleider. Op basis hiervan wordt bepaald welke onderwerpen uit de viertal volgende stappen meer of minder aandacht behoeven.

Als de klik aanwezig is zetten we het administratieve proces in gang, zodat we na goedkeuring kunnen starten.

Werkfit

Commit Advies gaat met jou deze uitdaging aan

In dit traject richten we ons op het werknemersvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en arbeidsmarktpositie.

We bespreken de gemaakte loopbaanstappen om inzicht te krijgen in de keuzemomenten en zaken die hierbij een rol hebben gespeeld. Het accepteren van gemaakte stappen en erkennen van processen die hierin een rol spelen geeft vertrouwen voor de toekomst.
We brengen samen de mogelijkheden op de arbeidsmarkt in beeld. U leert zoeken op de arbeidsmarkt, advertenties analyseren, brieven schrijven en presentatietechnieken. Een belangrijk onderdeel hiervan is het in kaart brengen van het netwerk en het optimaal inzetten van de mogelijkheden die het netwerk biedt. Bovenal zal u wegwijs gemaakt worden in de sociale media.

Naar werk

Vierlies nooit je kleur, maar omarm gerust een nieuweIn deze fase gaan we daadwerkelijk op zoek naar geschikte vacatures en bereiden we samen sollicitatiegesprekken voor.

Modulaire dienstverlening

Voor wie is de modulaire re-integratiedienstverlening van UWV bedoeld?

De modulaire re-integratiedienstverlening van UWV is speciaal bedoeld voor mensen met een WIA-, WAO, Wajong- of Ziektewetuitkering. Kortom: ieder die vanuit hun persoonlijke situatie een grotere afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Elke module start met een intakegesprek, waarin vertrouwen en een persoonlijke ‘klik’ met de consultant leidend zijn.

Welke modules biedt Staatvandienst aan?

De onderdelen die worden aangeboden vanuit de re-integratiedienstverlening van UWV zijn: participatie interventie, het bevorderen van maatschappelijke deelname, het praktijkassessment en begeleiding bij scholing. Per kandidaat bekijken wij welke dienstverlening past en welke de kandidaat nodig heeft. Hieronder leggen wij uit wat de verschillende modules van UWV inhouden.

Participatie interventie

De eerste module is bedoeld om mensen te helpen een breder sociaal netwerk te ontwikkelen. Door heftige gebeurtenissen (ziekte, trauma, echtscheiding, etc.), komt het voor dat men de grip op het leven volledig kwijtraakt, met als gevolg dat men voor een langere tijd uit het werkproces raakt. Om hen weer een plek te kunnen bieden op de arbeidsmarkt, is Staatvandienst er om hen te ondersteunen. Dit doen wij door:

– Belemmeringen te inventariseren. We geven de kandidaat inzichten in belemmerende factoren en we besteden aandacht aan basale vaardigheden en copingstrategieën (de omgang met alle soorten voortdurende stressfactoren);
– Oplossingsgericht te coachen in de mogelijkheden tot meer sociale contacten. Hierbij onderzoeken we welke stappen er gezet kunnen gaan worden om contacten uit te breiden. De focus ligt hier op het versterken van de kwaliteiten en mogelijkheden van de kandidaat;
– Hen te ondersteunen bij het zelfstandig deelnemen aan activiteiten binnen en buiten het sociale netwerk. Wat is hier zoal voor nodig?;
– Extra activiteiten op maat aan te bieden, dit in overleg met UWV en jou zelf. Deze activiteiten hebben als doel om tot een daadwerkelijke deelname te komen aan een buitenshuis netwerk.

Bevorderen maatschappelijke deelname

Deze module is er voor mensen die fysiek en mentaal sterker moeten worden én hierom hun maatschappelijke deelname graag weer zouden willen oppakken. Zeker wanneer mensen die door arbeidsongeschiktheid langdurig uit het arbeidsproces zijn geraakt, is hun netwerk vaak erg beperkt geworden. De stap naar een betaalde baan kan voor velen nog te groot zijn. Samen met ons werken wij aan het versterken van de motivatie, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld. We gaan aan de slag met het stellen van grenzen en het uiteindelijke doel is om de persoonlijke effectiviteit te verbeteren.

Begeleiding bij scholing

Voor kandidaten die door ziekte of arbeidsongeschiktheid werkloos zijn – maar wel weer aan het werk willen gaan – bieden wij persoonlijke begeleiding tijdens (om)scholing. Het volgen van een opleiding kan voor velen best ingewikkeld zijn. Wij helpen om de studie succesvol af te ronden.