Re-integratie
UWV

re-integratie uwv

Voor Wie

Deze trajecten zijn bedoeld voor mensen die een ZW-uitkering ontvangen van het UWV of mensen die de twee jaar ziekte hebben doorlopen en nog steeds een uitkering van het UWV ontvangen.

Wat is de werkwijze?

Door de re-integratiebegeleider of arbeidsdeskundige ben je gewezen op de begeleiding van een re-integratietraject van Commit Adives. Na het kennismakingsgesprek maak je zelf de keuze of je door wil gaan met ons. Als dat zo is, maken we een plan van aanpak. Na de goedkeuring gaan we aan de slag.

Wat is de duur van het traject?

De duur van het traject is afhankelijk van de soort aanmelding. In overleg met het UWV bepalen we samen hoeveel begeleidingsuren we nodig hebben en hoe lang we er over gaan doen. Dit kan variëren van 2 tot 18 maanden hetgeen ook mede afhankelijk is van de persoonlijk situatie.